Notat

Pædagogisk personale i daginstitutioner og deres uddannelse

Notatet svarer på, hvilken uddannelsesmæssig baggrund det pædagogiske personale i daginstitutioner har,  hvilken formel efteruddannelse personalet får, og i hvilket omfang der er forskelle i sammensætningen af det pædagogiske personale kommunerne imellem. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-431-5
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse