interaktiv grafik

Pædagogisk personale i dagtilbud - kommunale fordelinger

26/08 2020

Der er store forskelle kommunerne imellem, når man ser på, hvor ofte børnene møder en pædagog. Også når det handler om formel efteruddannelse af pædagogiske personale, er der kommunal forskelle. Dyk ned i tallene på danmarkskortene herunder.

Andel af pædagoger blandt det samlede pædagogiske personale  i kommuner opgjort på andel af timer

Andel af det samlede pædagogiske personale, der i 2018 har deltaget i formel efteruddannelse inden for de seneste tre år, fordelt på kommuner