Rapport

Pædagogisk praksis og faglig overbevisning. Anden afrapportering fra Viden om Praksis – OECD’s dagtilbudsundersøgelse 2018

Rapporten belyser pædagogisk praksis og faglig overbevisning i dagtilbud. Den ser også på ledelse og tilsyn af samt evalueringskultur i dagtilbud. Undersøgelsen bygger på data fra før, lovgivningen om den styrkede pædagogiske læreplan (SPL) trådte i kraft 1. juli 2018. Undersøgelsen er gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet og bygger på data fra den danske del af OECD-undersøgelsen Starting Strong Teaching and Learning International Survey.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-448-3
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse