RAPPORT

Pædagogisk tilsyn

Høj kvalitet i dagtilbud har ifølge forskningen stor betydning for børns videre liv og uddannelse. Kvaliteten sikres blandt andet gennem kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbud. EVA har undersøgt deres tilsyn med private og offentlige dagtilbud.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-827-1
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete