RAPPORT

Pædagogiske indsatser og nye initiativer på dagtilbudsområdet

I 2006 traf regeringen en beslutning om at forbedre kvaliteten i dagtilbud som en del af strategien til bekæmpelse af negativ sociale arv. EVA har evalueret en række udviklingsprojekter, der har fået støtte fra puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud". Projekterne har bl.a. arbejdet med indsatser over for udsatte børn, ledelseskompetencer i dagtilbud, god kost og motion - og idrætstilbud i naturen.   

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-583-6
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel