PODCAST

Podcasten BØRNEHØJDE

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Podcastserien zoomer ind på, hvordan den pædagogiske læreplan omsættes i hverdagen. Over ni afsnit udfolder forskere, pædagogisk personale og børnene selv, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan se ud i dagens rutinesituationer, i eftermiddagens ydertimer og i afleveringssituationen om morgenen. BØRNEHØJDE er produceret af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.