Praksiseksempler

Praksis for det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud

I denne publikation undersøger EVA, hvordan udvalgte dagtilbud og kommuner arbejder pædagogisk med mad og måltider. Formålet er at formidle praksiseksempler, der kan inspirere til udvikling af pædagogiske læringsmiljøer omkring mad og måltider.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-287-8
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse