INSPIRATIONSMATERIALE

Redskab til forankringsproces

Få inspiration til fem processer, der kan udvikle og forankre nye perspektiver på jeres pædagogiske praksis i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz