Dialogkort

Reflekter over jeres arbejde med tilknytning

01/09 2020

Hvordan kan I aktivt arbejde med børnenes mulighed for tryg tilknytning til jer i hverdagen? Overvej, hvad tilknytning betyder for jeres pædagogiske arbejde, og hvad I gerne vil have det til at betyde i fremtiden

1.   Hvad forstår I hver især ved tryg tilknytning? Hvilke tegn kan I se på, at et barn er trygt tilknyttet?

2.   Hvornår er tryg tilknytning i fokus hos jer? Giv eksempler på, at I bevidst arbejder med barnets tilknytning. Forklar, hvorfor I mener, at netop dét understøtter tryg tilknytning?

3.   Tal om forskelle og ligheder i arbejdet med tilknytning hos de yngste og de ældste børn.

4.   Hvilke barrierer gør det vanskeligt for jer at understøtte tryg tilknytning i jeres pædagogiske læringsmiljø? Overvej, hvorfor det er en barriere, og om noget kunne tilrettelægges anderledes.

5.   Hvordan vil I gerne arbejde med tilknytning fremadrettet, fx i relation til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan? Beskriv konkrete situationer, hvor tryg tilknytning kan komme i fokus i hverdagen.