ARTIKEL

Ressourcepersoners rolle i den pædagogiske praksis

EVA sætter spot på brugen af ressourcepersoner i de undersøgelser og evalueringer, EVA har gennemført om emnet de seneste år. Artiklen er offentliggjort i ’Ressourcepersonersrolle i den pædagogiske praksis' i tidskriftet Cepra-striben. Vi tegner et billede af forskellige tilgange til at bruge ressourcepersoner i skoler og dagtilbud - og af hvad man som leder af skole eller dagtilbud bør holde sig for øje, hvis man vil anvende kompetencerne optimalt.

Udgivelsesår: 2012
Opdragsgiver: EVA