ARTIKEL

Sådan vurderer du redskaber, der måler kvalitet af læringsmiljøet i dagtilbud

17/05 2017

Har du også spurgt dig selv, hvordan I bedst måler kvaliteten af læringsmiljøet i jeres dagtilbud? Hvordan får I resultater, der kan hjælpe til at udvikle den pædagogiske praksis? EVA har lavet en guide, der hjælper dig til at vurdere, hvilket redskab der er velegnet til at måle kvalitet i jeres dagtilbud

Hvordan kan man egentlig måle kvalitet i et dagtilbud? Modsat på grundskoleområdet findes der ikke nationalt fastsatte målinger, men derimod en palet af redskaber, som forskere og kommuner anvender til at måle kvalitet i dagtilbud. Der er frit valg på mange hylder og risiko for frit fald, når måleredskaberne tages i brug.

Bruger I det rigtige redskab til at måle kvalitet?

Det kan betale sig at undersøge fordele og udfordringer ved de forskellige redskaber på markedet. Derfor har EVA lavet en guide, der hjælper dig til at stille og få svar på de spørgsmål, du kan vurdere hvert redskab ud fra. Guiden omfatter de redskaber, der måler kvaliteten af læringsmiljøet. Senere vil EVA se på de redskaber, der måler på børnene, f.eks. individuelle sprogvurderingsredskaber.

Ved vi hvad redskaber i virkeligheden måler? Er fokus på kvalitet inden for pædagogisk relationsarbejde eller de fysiske rammer? Bygger måleredskabet på dokumenteret forskning om, hvad der skaber kvalitet? Hvad betyder det, hvis måleredskabet kræver en uddannet, ekstern observatør til at udføre målingen? Hvad betyder det modsat, hvis medarbejdere og ledere selv skal rapportere til målingen?

Det er nogle af de spørgsmål, dagtilbudschefer, pædagogiske konsulenter og andre kan stille sig selv og hinanden for at sikre, at kommunen og den enkelte institution bruger det bedste redskab og bruger det på den bedste måde.

EVA har vurderet seks redskaber og giver vores vurderingsguide videre til dig

EVA har kigget seks redskaber efter i sømmene, så I har et grundlag for at vurdere, hvilket måleredskab, I bør anvende alt afhængigt af ressourcer og ønsker til, hvordan resultaterne kan bruges efterfølgende. Fem af de evaluerede redskaber bliver allerede brugt i landets kommuner, mens det sjette bliver tilgængeligt senere på året. 

De spørgsmål, EVA har brugt som vurderingsgrundlag, har vi samlet og udfoldet i vores guide, så du selv kan tage temperaturen på de måleredskaber, du bruger eller overvejer at bruge.

For yderligere oplysninger

Kontakt specialkonsulent Bella Marckmann, 9359 9952, bmm@eva.dk