RAPPORT

Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen og børnehaven som positiv og tryg, viser forskning. EVA har kortlagt, hvordan danske daginstitutioner og forældre samarbejder i hverdagen.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7958-992-6
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete