RAPPORT

Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Kontakt

Laura Detlefsen

Seniorkonsulent
+45 4053 5630

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen og børnehaven som positiv og tryg, viser forskning. EVA har kortlagt, hvordan danske daginstitutioner og forældre samarbejder i hverdagen.

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7958-992-6
Opdragsgiver
EVA
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download