DIALOGKORT

Sammen om digital dannelse

Få idéer til at arbejde med børns digitale dannelse og redskaber til dialogen med børnenes forældre om digital dannelse med materialet her. Det er målrettet den kommunale forvaltning, det pædagogiske personale i dagtilbud og forældre til børn i dagtilbud.  Udarbejdet på vegne af Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen og som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen
Download