Skrivbar skabelon

Skrivbar skabelon til at evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan

Formålet med skabelonen er at inspirere og understøtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Den skal gennemføres mindst hvert andet år. Det er ikke et lovkrav, at I benytter denne skabelon.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse