Læreplanstema

Social udvikling

Kontakt

Sofie Agnete Bislev

Konsulent
+45 35 25 46 49

På denne side kan du få viden og inspiration til arbejdet med børns sociale udvikling. Social udvikling er et ud af seks temaer i den styrkede pædagogiske læreplan, og dækker over bl.a. børns deltagelse, medindflydelse og empati samt legens betydning for social læring.