Læreplanstema

Social udvikling

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

På denne side kan du få viden og inspiration til arbejdet med børns sociale udvikling. Social udvikling er et ud af seks temaer i den styrkede pædagogiske læreplan, og dækker over bl.a. børns deltagelse, medindflydelse og empati samt legens betydning for social læring.