Notat

Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

Kontakt

Line Merling-Petersen

Konsulent
+45 3525 5611

Notatet handler om kommunernes og dagtilbuddenes nuværende og planlagte arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft 1. juli 2018. Notatet sætter fokus på kommunernes og dagtilbuddenes arbejde med otte fokusområder, som er udvalgt på baggrund af bl.a. det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan.

Udgivelsesår:2019
ISBN:(www) 978-87-7182-213-7
Opdragsgiver:Børne- og Socialministeriet
Hent udgivelse