Skabelon

Spørgsmål I kan bruge til at udarbejde jeres pædagogiske læreplan (webtilgængelig version)

Spørgsmålene i dette webtilgængelige dokument henvender sig til jer, som ledere og pædagogisk personale i dagtilbud. Spørgsmålene har det formål at inspirere og understøtte udarbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.

I kan finde en skrivbar skabelon nederst under læs mere

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse