RAPPORT

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Alle tosprogede småbørn skal før skolestart igennem et obligatorisk sprogstimulerende forløb, hvis en fagperson vurderer, at de har behov for det. EVA har undersøgt, hvordan kommunerne organiserer og gennemfører den lovpligtige sprogstimulering af de 3-5-årige tosprogede børn med behov for det.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 978-87-7958-474-7
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet
Download