PJECE

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn - pjece

Få inspiration til, hvordan I som dagtilbud og kommunal forvaltning kan arbejde med at stimulere tosprogede børns sprog.  Pjecen giver gode råd til,  hvordan I på forvaltningen kan være med til at skabe gode rammer om en frugtbar indsats for at sprogstimulere de tosprogede småbørn.

Udgivelsesår: 2008
Opdragsgiver: Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet
Download