INSPIRATIONSHÆFTE

Sprogvurderinger af 3-årige - erfaringer og perspektiver

Få inspiration til, hvordan I som kommune kan foretage sprogvurderinger i dagtilbud. Hæftet formidler konkrete erfaringer fra fem kommuner, der har tilbudt sprogvurderinger i flere år – altså længe før det blev lovpligtigt.

Udgivelsesår: 2007
ISBN: 978-87-7958-432-7
Opdragsgiver: EVA
Download