NOTAT

Status på Gildbroskolen efter projektet

Hvordan er Gildbroskolens erfaringer fra projektet om negativ social arv? Og hvordan inddrager skolen erfaringerne i deres nuværende pædagogiske arbejde? EVA har samlet skolens erfaringer. Gildbroskolen er tredje og sidste led i indsatsteorien, der skaber rammen for projektet i Ishøj Kommune.

Udgivelsesår: 2012
Opdragsgiver: EVA
Download