Inspirationskatalog

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

Få inspiration til, hvordan I kan understøtte arbejdet med meningsfuld, faglig reflekteret, systematisk dokumentationspraksis. Kataloget henvender sig primært til pædagogisk ledelse og forvaltninger og kan anvendes til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning. 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www): 978-87-7182-212-0
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Hent udgivelse