RAPPORT

Støtteindsatser for 0-5-årige i Randers Kommune

Randers Kommune har fra 2012 ændret organiseringen af støtteindsatser for børn med særlige behov, blandt andet for at styrke udviklingen af inkluderende børnemiljøer i daginstitutioner og dagpleje. EVA har undersøgt omorganiseringen af kommunens  støtteindsatser, hvor ressourcerne er blevet lagt ud i de enkelte dagtilbud.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-793-9
Opdragsgiver: Randers Kommune
Download