Rapport

Styrkede overgange fra dagtilbud til grundskole

Projektleder

Andreas Hougaard

Seniorkonsulent
+45 3525 4695

På dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet er der en stigende opmærksomhed på, at børnene oplever gode overgange fra børnehave til SFO og skole. EVA har fulgt seks kommuners arbejde med et styrket fagligt samarbejde. 

Udgivelsesår:2016
ISBN: 978-87-7958-986-5
Opdragsgiver:MBUPL
Download rapporten Styrkede overgange fra dagtilbud til grundskole