Rapport

Styrkede overgange fra dagtilbud til grundskole

Projektleder

Andreas Hougaard

Seniorkonsulent
+45 3525 4695

På dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet er der en stigende opmærksomhed på, at børnene oplever gode overgange fra børnehave til SFO og skole. EVA har fulgt seks kommuners arbejde med et styrket fagligt samarbejde. 

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7958-986-5
Opdragsgiver
MBUPL
Download rapporten Styrkede overgange fra dagtilbud til grundskole