INSPIRATIONSMATERIALE

Tegn på læring - sådan gør I

Få inspiration til, hvordan I som dagtilbud kan sætte mål for og evaluere børnenes læring inden for rammen af pædagogiske læreplaner. Inspirationsmaterialet henvender sig til institutionsledere og pædagoger, som arbejder med at opsamle og systematisere de faglige vurderinger af den pædagogiske praksis og børnenes læring.

Udgivelsesår
2008
ISBN
978-87-7958-452-5
Opdragsgiver
EVA
Download