ARTIKEL

Tendenser i Årets Dagtilbud 2017

I Årets Dagtilbud 2017 er der fokus på temaet Pædagogiske læringsmiljøer med inddragelse af børneperspektiver. Blandt indstillingerne er der mange gode eksempler på, at det pædagogiske arbejde i landets dagtilbud er af høj kvalitet, og mange inddrager børneperspektiver både i det daglige arbejde og i planlægningen af de pædagogiske aktiviteter.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA
Download