RAPPORT

Tilgange til udvikling af dagtilbud

EVA gennemfører fra 2007 til 2009 en evaluering af puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud”. Denne delrapport er den første afrapportering i et treårigt evalueringsforløb. Vi har afdækket en række udviklingsprojekters fælles træk og faglige hypoteser om, hvordan kvalitet i dagtilbud kan forbedres. 

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 978-87-7958-441-9
Opdragsgiver: EVA
Download