Rapport

Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging

Denne rapport dækker årene 2018 og 2019 og sætter resultater fra disse år i sammenhæng med tidligere forskningskortlægning udført for NB-ECEC databasen. Det er således muligt at vurdere udviklingstendenser fra 2006 til 2019 på flere vigtige områder.

Udgivelsesår: 2023
Hent udgivelse