ARTIKEL FRA BAKSPEJLET

Trivsel i dagtilbud og skole går hånd i hånd

En undersøgelse fra Børnerådet viser, at trivsel i dagtilbud er afgørende for, om børnehavebarnet glæder sig til skolen eller ser sig selv som en, der vil blive drillet eller lave ballade i skolen. Heldigvis glæder langt de fleste børn sig til skolelivet.

Udgivelsesår
2015
Opdragsgiver
EVA
Download