RAPPORT

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet

EVA har gennemført en analyse af udviklingstendenserne for det pædagogiske område og de heraf følgende ændrede kompetencekrav for dagplejere og pædagogmedhjælpere. Dækker de eksisterende AMU-kurser fx de aktuelle behov for kompetencer? Er der behov for at revidere eller udvikle nye uddannelser?

Udgivelsesår: 2013
Opdragsgiver: EPOS, Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet
Download