NOTAT

Udvikling i ledelse på dagtibudsområdet

Kontakt

Signe Bohm

Områdechef
+45 2949 4895
Notatet fremhæver ti udviklingstendenser, som kendetegner ledelse af dagtilbud på nationalt niveau, den kommunale ledelse af dagtilbudsområdet og den lokale ledelse af dagtilbud. Ledelseskommissionen har bestilt notatet som led i sit arbejde med at formulere anbefalinger til regeringen.
Notatet bygger på viden og erfaringer fra dagtilbudsområdet blandt ekspertgruppens medlemmer og EVA 
Udgivelsesår
2018
Opdragsgiver
Ledelseskommissionen
Download