Projekt

Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Projektleder

Nynne Maria Bonke

Chefkonsulent
+45 2681 5432

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2019 en undersøgelse af kvaliteten i kommunale dagtilbud for 3-5-årige i samarbejde med University College Nordjylland (UCN) og med hjælp fra University College Absalon (PHA). Undersøgelsen foretages på 165 stuer/børnehavegrupper i 88 tilfældigt udtrukne kommunale dagtilbud. Institutionerne udgør et repræsentativt udsnit, og undersøgelsens resultater vil dermed kaste lys over kvaliteten af alle kommunale dagtilbud for 3-5-årige i Danmark.