ARTIKEL

Vælg det rigtige måleredskab

14/05 2018

Har du også spurgt dig selv, hvordan I finder det bedste redskab til jeres sprogvurderinger? EVA har lavet en håndbog, der hjælper dig til at vurdere, hvilket sprogvurderingsredskab der er velegnet til netop jeres kommune. Håndbogen indeholder også hjælp til at vurdere måleredskaber inden for læringsmiljøkvalitet, generel udvikling, sansemotorisk udvikling, socioemotionel udvikling og begyndende matematisk opmærksomhed.

Det er frit valg fra alle hylder, når kommuner vælger redskaber, der måler det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet. Det gælder såvel den lovpligtige sprogvurdering af to-tre-årige som de redskaber, som kommuner anvender at understøtte det enkelte barns sproglige udvikling og til mere generelt at understøtte arbejdet med læreplanstemaet omhandlende sprog i dagtilbud.

Måleredskaber af dårlig kvalitet fører til målefejl, som i værste fald kan betyde, at det pædagogiske personale tilpasser læringsmiljøet på en uhensigtsmæssig måde. Det er med andre ord vigtigt, at måleredskabet er af en sådan kvalitet, at det bidrager til at klarlægge udfordringer og ikke kommer til at vildlede. Det kan derfor godt betale sig at undersøge fordele og udfordringer ved de forskellige redskaber på markedet. EVA har i den forbindelse lavet en guide med de 10 vigtigste spørgsmål, du kan vurdere hvert redskab ud fra.
 

10 spørgsmål, I altid skal stille, inden I vælger redskab

Det perfekte match mellem måleredskab og jeres lokale behov kan være svært at finde. Derfor bør I forholde jer til redskabets kvalitet og dets praktiske anvendelighed, når I vælger et eller flere måleredskaber.

Hvilke af spørgsmålene, der vægter højest, når I vælger et redskab, afhænger af formålet med målingen og den lokale kontekst. Fx stiller en måling, der har til hensigt at opspore børn i risiko, andre krav end en måling, der har til formål at styrke den generelle pædagogiske refleksion på et bestemt område, eller at give kvalitetsoplysninger om alle kommunens dagtilbud.

Her er de 10 spørgsmål til at vurdere og vælge måleredskaber:

 1. Hvad måler redskabet?
 2. Hvor er redskabet udviklet?
 3. Hvilken type redskab er der tale om?
 4. Hvilken målgruppe passer redskabet til?
 5. Har andre undersøgt redskabets kvalitet?
 6. Hvordan er redskabets gennemsigtighed?
 7. Hvordan er redskabets pålidelighed?
 8. Hvordan er redskabets gyldighed?
 9. Hvilket resultatniveau rækker redskabet til?
 10. Hvordan er redskabets praktiske anvendelighed?
   

Kend de anerkendte standarder for målekvalitet

Tre parametre kan bruges til at vurdere kvaliteten af et redskab: gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed. De tre parametre er centrale for alle typer af måleredskaber.

Det er krævende og tager lang tid at udvikle et redskab, der lever op til disse krav. I bør derfor ikke gå ud fra, at et redskab opfylder kravene, medmindre det er dokumenteret. Pålidelighed og gyldighed er derudover ikke egenskaber, der knytter sig til et redskab i sig selv, men noget, som kan gælde i en bestemt kontekst. Derfor bør det undersøges, om redskaber, der har vist at have en høj grad af pålidelighed og gyldighed i andre lande, også har det i Danmark. Selv om et redskab ikke lever op til alle tre kvalitetsparametre, er det en kvalitet ved redskabet, hvis udviklerne har forholdt sig til parametrene. Det vil sige, at redskabet afspejler, at udviklerne undervejs har overvejet og tilstræbt at sikre, at redskabet lever op til de tre parametre.

Få vurderet 5 konkrete sprogvurderingsredskaber

EVA har også gennemgået og vurderet fem konkrete sprogvurderingsredskaber med udgangspunkt i guidens spørgsmål. Det giver jer et overblik over de sprogvurderingsredskaber, der er tilgængelige og kan på den led kvalificere jeres udvælgelse og anvendelse af sprogvurderingsredskaber.

Hvis I derimod overvejer at bruge eller allerede bruger et redskab, som ikke indgår i EVAs guide, kan I gennemgå redskabet med udgangspunkt i de 10 spørgsmål og på den led kvalitetssikre jeres måling og måleredskab.

Her er de 6 sprogvurderingsredskaber, EVA har vurderet

 • Sprogvurdering version 2010
 • Sprogvurdering version 2017
 • TRAS
 • PUB Sprog
 • CDI-sprogvurdering
 • Sprogets milepæle

Vidste du også, at 3 spor understøtter etisk forsvarlig måling?

Når I måler det enkelte barns kompetencer og udvikling, er der en række etiske overvejelser, I bør gøre jer. Her kan 3 spor hjælpe jer, nemlig forældreperspektiver, børneperspektiver og personalekompetencer. Sporerne kan inddrages i alle faser af måleprocessen – før, under og efter. I guiden kan du finde en oversigt, som sikrer, at I kommer rundt om alle tre spor i alle tre faser af målingen.