RAPPORT

Veje til udvikling af praksis

EVA har undersøgt, hvordan dagtilbud og skoler kan arbejde systematisk med at udvikle praksis ved at anvende viden – primært fra læreres og pædagogers erfaringer i hverdagen, men også fra forskning, undersøgelser og faglitteratur. 

Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-7958-744-1
Opdragsgiver: EVA
Download