KORTLÆGNING

Viden om god organisering af læringsmiljøer

Som det fremgår af ”Master for en styrket pædagogisk læreplan” er et godt læringsmiljø afgørende for børns trivsel, læring og udvikling. EVA har kortlagt viden fra bl.a. forskningen om, hvordan dagtilbud kan organisere rammerne for et godt læringsmiljø for børn.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-006-5
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL).
Download