Forarbejde

Vidensbehov på lokalt niveau

EVA har lavet en række forarbejder til kvalitetsundersøgelser dagtilbud. Dette er et todelt analysenotat baseret på en undersøgelse af, hvilken viden om kvalitet i dagtilbud der efterspørges på hhv. lokalt, kommunalt og nationalt niveau.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-607-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse