konference

Danmarks læringsfestival 2018

-

I 2018 har Danmarks Læringsfestival fokus på digital dannelse, på dataetik og på de fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning.

Læringsfestivallens første dag 6. marts 2018 sætter forståelser af digital dannelse og dataetik i centrum. Hør bl.a., hvordan Danske Skoleelever sætter fokus på digital dannelse, og hvordan selvejende institutioner kan tilgå dataetik.

Den 7. marts går i dybden med de fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning. Få indsigt i, hvordan man kan måle digital modenhed i en organisation, hvilke kompetencer elever i grundskoler og gymnasier efterspørger, og hvordan andre lande har rammesat behovet for digitale kompetencer.

To EVA-konsulenter, Anne Katrine Kamstrup og Sarah Richardt Schoop, holder oplæg om gymnasieelevers perspektiver på at lære med teknologi.

Målgrupper

Konferencen er opdelt i spor rettet mod undervisere, konsulenter, studerende, pædagoger og ledere inden for dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser og erhvervs- og voksenuddannelser.

Festivallen er et mix af oplæg, workshopper og udstilling.

Tilmelding og program

Læs mere om Danmarks Læringsfestival på festivallens site.