Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2004

2004

03-01-2013
Her finder du artiklerne bragt i EVAluering i 2004.

Lær at planlægge og gennemføre evalueringer i gymnasiet

Systematik og overblik. Mulighed for at undgå faldgruber. Brugbare redskaber. En ledende inspektor og en gymnasielærer savnede konkret viden om evaluering i praksis, meldte sig til kurset og fortæller her om hvad de fik med i bagagen.

Læs mere

Fornemmelse for frafald

Frafald, afbrud, dropout ... På gymnasier, hf, hhx og htx arbejdes der intenst med at finde ud af hvorfor nogle elever falder fra inden eksamen. Sammen med vejledere og elever har EVA udviklet et værktøj der kan lette arbejdet. Her fortæller en vejleder og en uddannelsesleder om hvad de kan bruge værktøjet til.

Læs mere

Europæiske udfordringer - et netværk i vækst

EVA's direktør Christian Thune blev i juni genvalgt som formand for ENQA – det europæiske netværk for kvalitetssikring på de videregående uddannelser. Et formandskab som sætter ham i spidsen for et netværk med store opgaver i den fælleseuropæiske Bologna-proces. Og som rummer historien om dansk indflydelse og nye vilkår.

Læs mere

Pige slår dreng

Pigerne i de danske folkeskoler og gymnasier slår drengene når det gælder om at opnå de højeste karakterer. Forskellene i drenge og pigers præstationer er nu fokus i en ny undersøgelse der også skal granske hvordan de to køn klarer sig i deres videre uddannelsesforløb.

Læs mere

En nøgle til klarhed og anerkendelse på tværs af landegrænser

Den danske kvalifikationsnøgle. Mange inden for især det videregående uddannelsessystem har sikkert hørt om den, men færre har nok haft den i hænderne. Hvad er det for en størrelse? Hvad handler den om? Og hvem har lavet den? Og hvilken rolle spiller nøglen i den fælleseuropæiske Bolognaproces? Få svar på nogle spørgsmål.

Læs mere

Kontakt redaktøren
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen