Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2005

2005

03-01-2013
Her finder du artiklerne bragt i EVAluering i 2005.

Europæiske erfaringer med selvevaluering

I januar 2005 holdt EVA sammen med Undervisningsministeriet en såkaldt SICI-workshop om skolers selvevaluering. Repræsentanter for skoler og inspektorater fra i alt tolv europæiske lande og regioner deltog i workshoppen. Deltagerne mødtes for at diskutere og udveksle erfaringer med selvevaluering på skoleområdet i lyset af ESSE der er SICI's flerårige projekt om selvevaluering som redskab til skoleudvikling.

Læs mere

Vind og vejr i EVA-land

EVA har i løbet af de sidste fire år sammensat en større palet af kvalitetssikringsmekanismer. Her undersøger instituttet løbende kvaliteten af og tilfredsheden i omverdenen med forskellige aspekter af det arbejde EVA udfører. Som noget nyt har EVA's metodeenhed i de forløbne måneder arbejdet med at udvikle et samlet udtryk for tilfredsheden med instituttets ydelser – det såkaldte EVA-barometer.

Læs mere

Europæiske standarder for kvalitetssikring

EU's undervisningsministre behandler i maj måned et forslag om europæiske standarder for kvalitetssikring af videregående uddannelse og eksterne evalueringsorganisationer. Standarderne er de første af slagsen nogensinde og synliggør forventningerne til uddannelsesinstitutionernes eget kvalitetsarbejde og de eksterne evalueringer. De præsenteres i en ny rapport fra ENQA sammen med et forslag om et register for evalueringsorganisationer i Europa.

Læs mere

Meritlærerne er bestået

Meritlæreruddannelsen lever op til hovedparten af de formål der er formuleret til den. Det viser en undersøgelse som EVA netop har foretaget af den knap tre år gamle meritlæreruddannelse. Der bliver i undersøgelsen udtrykt stor tilfredshed med uddannelsen, både blandt dimittender, lærerseminarier og skoleledere. Men der er dog en del torne midt i alle roserne; meritreglerne for uddannelsen skal ses efter i sømmene ligesom optagelsesreglerne bør justeres, konkluderer undersøgelsen, der er bestilt af Undervisningsministeriet.

Læs mere

To nye bestyrelsesmedlemmer til EVA

EVA's bestyrelse har fået to nye medlemmer. Det drejer sig om forskningschef Charlotte Rønhof fra DI der er indstillet af Erhvervsakademirådet. Og uddannelseskonsulent Anne Bruvik-Hansen fra LO som er indstillet af Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. Vi har spurgt de to nye medlemmer om deres forventninger til bestyrelsesarbejdet og hvad EVA kan forvente af dem som medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Ministermøde i Bergen

19.-20. maj 2005 var 45 undervisnings- og forskningsministre fra Europa samlet i Bergen til møde om internationalt samarbejde om de videregående uddannelser. EVA's direktør Christian Thune deltog i mødet i egenskab af præsident for ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education).

Læs mere

1-0 til pigerne

Piger klarer sig bedre i uddannelsesverdenen end drengene gør. De får bedre karakterer ved folkeskolens afgangsprøver og til studentereksamen, og de når længere i uddannelsessystemet bagefter. Det viser rapporten Køn, karakterer og karriere som EVA offentliggjorde 7. juni 2005.

Læs mere

Ministertræf i Bergen

Da 45 europæiske landes ministre med ansvar for videregående uddannelse mødtes i Bergen 19. maj, lå en række nye dokumenter klar. Dokumenterne var resultatet af mange måneders slid i forskellige arbejdsgrupper og organisationer der er engageret i Bolognaprocessen. Og de indeholdt forslag til hvordan og i hvilken retning det fælleseuropæiske samarbejde om videregående uddannelse skal udvikle sig.

Læs mere

EVA set med andres øjne

Imponerende evalueringsorganisation. Men gerne flere evalueringer. Sådan lyder to centrale udmeldinger i den evalueringsrapport der er resultatet af at Danmarks Evalueringsinstitut er blevet evalueret. Bag rapporten står en nordisk bedømmergruppe nedsat af det svenske Högskoleverket der til daglig evaluerer videregående uddannelser i Sverige. Evalueringsrapporten, ”Med andras ögon” blev offentliggjort den 30. september.

Læs mere

Hvor er kommaerne?

Når der er så få kommaer i bl.a. EVA's evalueringsrapporter og artikler, skyldes det ikke manglende kendskab til det danske sprogs mindste (og største) betydningsbærende tegn, men at EVA sætter det der tidligere gik under navnet det ny komma. Her kan du læse om overvejelserne bag – og kommaet får et par ord med på vejen af Christian Thune, EVA's direktør.

Læs mere

Hvad sker der i klasselokalerne i Norden?

Hvordan måler man kvaliteten af undervisningen i Sverige. Hvordan understøtter de norske kommuner forandringsprocesserne på skolerne. Og hvordan møder de finske skoler de nationale krav. Det var bare et par af de spørgsmål der blev rejst – og besvaret – på en nordisk konference med overskriften ”Forandringsprocesser i skolekulturen”, som EVA var vært ved 3. og 4. november i København.

Læs mere

På et gennemskueligt grundlag

I flere og flere evalueringssammenhænge bruger EVA kriterier. Det vil sige konkrete, eksplicitte og foruddefinerede krav der er kendt af alle involverede i evalueringsprocessen, og som giver den enkelte evaluering et klart og gennemskueligt vurderingsgrundlag. Formålet med at bruge kriterierne varierer dog – her trækkes tre forskellige evalueringer frem.

Læs mere

Kontakt redaktøren
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen