Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2006 EVAluering maj 2006 Forskningstilknytning på de mellemlange videregående uddannelser

Forskningstilknytning på de mellemlange videregående uddannelser

17-05-2006
Forskningstilknytning er et centralt begreb på området for mellemlange videregående uddannelser. Men det er en udfordring for uddannelser og institutioner at fortolke begrebet og at gennemføre det på relevante måder i praksis. Og på tværs af fagområder er der tilsyneladende forskelle på hvad man forstår ved god og relevant forskningstilknytning. EVA sætter nu et projekt i gang der skal undersøge erfaringer med forskningstilknytning.

Undervisningen på de mellemlange videregående uddannelser skal både være professions- og udviklingsbaseret og inddrage nationale og internationale forskningsresultater. Og på institutions­niveau skal CVU´erne bl.a. udføre udviklings- og videncenter­opgaver med forskningstilknytning.
 
Også i planerne om de kommende professionshøjskoler står forsknings­tilknytning centralt. Af Globaliseringsrådets rapport fra marts 2006 fremgår det tydeligt at netop forskningstilknyt­ningsdimensionen i de mellemlange videregående uddannelser skal styrkes.   
 
Arbejdet med forskningstilknytning er ikke uden problemer for uddannelser og institutioner. EVA´s erfaringer fra akkrediteringer af professionsbachelor­uddannelser og University Colleges viser at uddannelserne finder det svært at fortolke begrebet og at finde måder at gennemføre kravet i praksis. Samtidig er der tilsyneladende på tværs af fagområder forskel på hvad man forstår ved god og relevant forskningstilknytning. 

Nyt projekt munder ud i konference

Derfor har EVA netop sat et projekt i gang som skal undersøge og formidle erfaringer med forskningstilknytning. Projektet vil munde ud i en konference i løbet af efteråret 2006.
 
Her vil repræsentanter fra de mellemlange videregående uddannelser, de korte videregående uddannelser, forskningsinstitutioner og Undervisningsministeriet blive inviteret til at høre om forskningstilknytning i både dansk og interna­tionalt perspektiv og i relation til de reform­er der er i gang på området for de mellemlange videregående uddannelser.

Trykt konferenceoplæg til alle deltagere

Inden konferencen vil deltagerne modtage et trykt oplæg der i en overskuelig form formidler det forarbejde EVA gennemfører inden konferencen. Her vil man blandt andet kunne læse om forskellige fortolkninger af forskningstilknytning og om hvordan repræsentanter fra både MVU-institutioner og forskningsinstitutioner oplever og udmønter forskningstilknytning i praksis.
 
Datoen for konferencen er endnu ikke fastlagt, men vil i løbet af sommeren blive annonceret på EVA's hjemmeside. Vi planlægger at sende invitationer ud i august måned.
 
Læs mere på projektet side.

Skribent
Presse- og kommunikationschef
D +45 4091 0021
E 
Trine Borg Harrild
Kontakt redaktøren
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen