Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2009

2009

03-01-2013
Her finder du artiklerne bragt i EVAluering i 2009.

EVAluering december 2009

I årets sidste nummer af EVAluering kan du læse om to nye undersøgelser fra EVA: Læs om hvilke undervisningsmidler folkeskolelærere foretrækker, og hvad de forbinder med begrebet "alsidig udvikling". Og så sætter EVAluering fokus på moderne dagtilbudslederes syn på ledelse.

Læs mere

EVAluering november 2009

Læs om EVA's nye undersøgelser af de pædagogiske læreplaner og af videregående voksenuddannelser. Find ud af hvad en ny kvalifikationsramme betyder for de danske ungdomsuddannelser, og få et indblik i samarbejdet mellem dagtilbud og forvaltning.

Læs mere

EVAluering jubilæumsnummer

Hvordan skaber vi kvalitet i vores uddannelser og dagtilbud? Det var hovedspørgsmålet for EVA's jubilæumskonference 15. september 2009 hvor over 100 praktikere, eksperter og beslutningstagere var samlet.

Læs mere

EVAluering september 2009

Temaet negativ social arv går igen i to artikler i september-nummeret af EVAluering: EVA har lavet en analyse af frafald på erhvervsskolerne og går i gang med et projekt om hvordan dagtilbud og skoler kan modvirke negativ social arv i dagtilbud. Bliv også klog på pædagogisk ledelse og it i folkeskolen.

Læs mere

EVAluering juni 2009

Læs juninummeret af EVAluering og bliv opdateret om EVA's nye undersøgelser af kvalitetsrapporter, it i folkeskolen og kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne - og læs en EVA-analyse af debatten om kerneydelsen i dagtilbud.

Læs mere

EVAluering maj 2009

I majnummeret af EVAluering kan du læse om vores undersøgelse af vidtgående specialundervisning, om akkrediteringer af eksisterende uddannelser og endelig giver vi et rids af tendenserne i det amerikanske uddannelsessystem.

Læs mere

EVAluering april 2009

I apriludgivelsen af EVAluering kan du bl.a. læse om et integrationsprojekt for børn i Københavns Kommune, en ny evaluering af almen studieforberedelse og studieområdet og om dokumentationsarbejdet i dagtilbud.

Læs mere

EVAluering marts 2009

Læs om EVA's evalueringer af gymnasiefag efter reformen, de nordiske læreruddannelser og læsevejledningen i en kommune. Få også inspiration til hvordan du kan evaluere udviklingsprojekter og mere viden om videncentre.

Læs mere

EVAluering temanummer om sprog 2009

Dette særlige temanummer af EVAluering er tilegnet børnenes sproglige udvikling. Vi giver et bredt indblik i muligheder, perspektiver og udfordringer på sprogområdet. Udgangspunktet er resultater fra EVA's egne undersøgelser og interview med praktikere som har masser af erfaringer med sprogarbejdet og rammerne om det. God læselyst.

Læs mere

Kontakt redaktøren
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen