Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2011

2011

03-01-2013
Her finder du artiklerne bragt i EVAluering i 2011.

EVAluering december 2011

Årets sidste nummer af EVAluering giver dig en karakteristik af elever som går i 10. klasse. Læs også om hvordan man kan måle effekt, få ti bud på god ledelse i gymnasieskolen og tag med til Canada hvor skolelederen Jill Maar har åbnet dørene til undervisningen. EVA præsenterer også et nyt inspirationskatalog til at lave erhvervsklasser. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Læs mere

Evaluering november 2011

Skolelederen skal være med til at kridte banen op for hvordan inklusion udføres i hverdagen - professor i specialpædagogik perspektiverer ny EVA-rapport. Hvad gør en god skoleleder? Læs 10 bud fra Yasar Cakmak fra Amager Fælled Skole. Læs også om hvordan e-læring og blended learning giver bedre uddannelsesmuligheder for flere, og om videregående uddannelsers arbejde med fastholdelse.

Læs mere

EVAluering oktober 2011

Skolepraktikkens omdømme skal pudses af - få inspiration til hvordan af erhvervsskoler. Vi har også interviewet den canadiske skoleekspert Ben Levin om hvad de gør så godt i Canada - landet har opnået flotte resultater på skoleområdet. Kvalitetsrapporter - hvornår giver de mening? Læs interview med EVA-konsulent. Og så introducerer EVA en ny database med forskning i 0-6-årige.

Læs mere

EVAluering september 2011

Børns sprog udvikles bedst hvis stuepædagoger og talehørepædagoger begynder at arbejde endnu mere sammen. I USA har de succes med et utraditionelt undervisningsprogram for elever der klarer det dårligt i skolen. Og i dagplejen oplever dagplejepædagogerne en rollekonflikt i tilsynet med dagplejerne. Læs det nye nummer af EVAluering, som også sætter fokus på nyt projekt om tidlig opsporing.

Læs mere

EVAluering juni 2011

Et nyt inspirationskatalog giver kommuner tips til at skabe bedre muligheder for fleksibilitet og faglig udvikling for dagplejere. Du kan også læse en guide til hvordan nye lærere får en god start på arbejdslivet på skolen. EVAluering stiller også skarpt på børneforskning der viser at børn er de fødte demokrater.

Læs mere

EVAluering maj 2011

Undervisningsdifferentiering er lettere sagt end gjort, for i praksis lykkes det ikke lærerne at indrette undervisningen efter elevernes individuelle behov. Det viser en ny evaluering fra EVA. Stærke elever er der masser af på erhvervsskolerne, eleverne ved bare ikke selv at de er stærke. Læs mere i EVA's nye undersøgelse i dette nummer af EVAluering.

Læs mere

EVAluering: Nå alle unge

Få gode råd til at gøre matematikundervisningen spiselig, bliv klogere på hvorfor det er en god idé at skille piger og drenge ad, lær hvordan du finder ADHD-eleverne, og se hvordan I kan skilte med elevernes kompetencer. Her kan du læse fire inspirerende artikler der sætter fokus på undervisningen i ungdomsskolen.

Læs mere

EVAluering april 2011

Hvordan kan kvalitetsrapporten blive til et udviklingsredskab? Læs om hvad man har gjort i Frederikssund Kommune. EVA udbyder igen kurser i evaluering - hør om en tidligere kursists erfaringer i april-nummeret af EVAluering. Her kan du også læse eller genlæse vores analyse af PISA-Etnisk.

Læs mere

EVAluering marts 2011

Lærerne i almenundervisningen skal have styrket deres specialpædagogiske kompetencer hvis de skal kunne rumme elever med særlige behov i klassen, viste en evaluering i Lolland Kommune som EVA har lavet. Læs også om hvordan et håndtryk og et "godmorgen" kan give gladere børn og om en ny evaluering af lederuddannelse for ledere i marts-nummeret af EVAluering.

Læs mere

EVAluering februar 2011

På engelsksprogede professionsbacheloruddannelser kan både sprog og kultur være en barriere. Læs om en ny undersøgelse fra EVA. EVAluering sætter også fokus på hvad der er vigtigst for forældre til børn i specialundervisning. Og du kan læse et interview om "egoforældre eller ej" i daginstitutionerne.

Læs mere

EVAluering januar 2011

Som regel er det drengene man hører klarer sig dårligst i uddannelsessystemet. Men i ungdomsskolens heltidsundervisning gælder det for pigerne. Læs om hvordan i en ny undersøgelse fra EVA i januar-nummeret af EVAluering. Læs også om et nyt hæfte der giver pædagogiske konsulenter og ledere tips til hvordan de kan arbejde med natur, sundhed, ledelse og udsatte børn.

Læs mere

Kontakt redaktøren
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen