Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2012

2012

03-01-2013
Her finder du artiklerne bragt i EVAluering i 2012.

EVAluering december 2012

Fælles Mål er ikke slået igennem som styringsredskab i folkeskolen. Se hvorfor i en ny evaluering, som EVA lige har offentliggjort. Læs også om, hvorfor Albertslund-lærere er positive over for et kursus i dansk som andetsprog. Og hvorfor er der ifølge en ny evaluering brug for, at gymnasierektorer sætter tydeligere mål for den faglig-pædagogiske udvikling? I årets sidste nummer af EVAluering kan du også læse om en ny guide til transnationale uddannelser og se hitlisten over de mest downloadede EVA-rapporter i 2012.

Læs mere

EVAluering november 2012

Flere studerende på de videregående uddannelser har en naturvidenskabelig profil efter gymnasiereformen, viser en ny EVA-undersøgelse. God områdeledelse i dagtilbud kræver en særlig proaktiv områdeleder, der involverer sig i de daglige lederes pædagogiske praksis, pointerer en anden ny undersøgelse. Og så er EVA i et nyt lovforslag tiltænkt en ny rolle med at gennemføre tværgående evalueringer på det videregående uddannelsesområde.

Læs mere

EVAluering oktober 2012

Nogle erhvervssuddannelseselever har nemmere ved at finde praktik i virksomhed end andre - men hvem? Få også indblik i, om 10. klasse bare er "mere af det samme", og hvad en didaktisk metode giver Gladsaxe-pædagoger. Vi sætter desuden fokus på, hvordan man bygger bro i den vigtige overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelser og på akkrediteringsarbejdet på læreruddannelser.

Læs mere

EVAluering september 2012

Udviklingsbasering er et begreb, der kan være vanskeligt at fortolke - få eksempler på, hvordan det kan se ud i praksis. Idrætsprojekt har givet børn med særlige behov bedre livskvalitet, viser en ny evaluering. Læs også om, hvad en kunstnerisk uddannelse har fået ud af akkreditering. Og få Agi Csonkas bud på, hvad Ny Nordisk Skole er svaret på.

Læs mere

EVAluering juni 2012

Elever fra uddannelsesfremmede hjem klarer sig relativt set dårligere efter gymnasiereformen, viser ny evaluering. Læs også om 8 greb til at håndtere skole-hjem-samarbejdet med udsatte forældre. Og så bringer EVAluering et indlæg om leg og læring og et interview med en engelsk forsker, der har påvist, at gode dagtilbud kan "vaccinere" med dårlige skoler. Du kan også komme med bag kulissen, når EVA udvikler nyt dialogredskab.

Læs mere

EVAluering maj 2012

Få fem facts om de pædagogiske læreplaner - hvad er de gode til, hvad kan gøres bedre? Læs også om, hvorfor det gavner tosprogede bedst ikke at blive tage ud af den almindelige klasseundervisning. Maj-nummeret af EVAluering byder desuden på Agi Csonkas kommentar om kvalitet i ungdomsuddannelser. Og så kan du blive klogere på effektmåling.

Læs mere

EVAluering april 2012

En god vejledning er en af de faktorer, der kan give lyst til mere uddannelse, viser en ny evaluering af AMU-kurserne. Læs også om en evaluering af forberedende voksenundervisning, der viser, at læsekurerne ikke altid bruges af den rigtige målgruppe. April-nummeret af emagasinet sætter også fokus på kvalitet - hvordan skaber vi det for dagtilbud og de videregående uddannelser.

Læs mere

EVAluering marts 2012

Farlig leg udvikler børn, viser forskning. Nye evalueringer af VEU-centrene, teamsamarbejde i gymnasiet og af Ishøj Kommunes arbejde med social arv i dagtilbud. Læs også EVA-direktør Agi Csonkas blogindlæg om, hvad Ny Nordisk Skole skal fokusere på. Og et interview med EVA's nye bestyrelsesformand, Linda Nielsen.

Læs mere

EVAluering februar 2012

Alle lærere skal kunne undervise børn med særlige behov eller med dansk som andetsprog. Forsøgsordning med gymnasieuddannelse for unge med Aspergers syndrom er en succes. Få 10 bud på god ledelse i dagtilbud. Diplomuddannelse i ledelse gør kursisterne til ledere - ifølge dem selv. Gråd er ikke bare gråd - det viser forskning, som et børnehus på Bornholm har arbejdet videre med.

Læs mere

Kontakt redaktøren
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen