Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2017 EVA på KL's Børn & Unge Topmøde 12 tips til digital dannelse

12 tips til digital dannelse

01-02-2017 | af Camilla Mehlsen
Hvornår er det i orden at tage og dele billeder af børn i dagtilbud? Hvordan kan dagtilbud meningsfuldt inddrage digitale redskaber? Nyt inspirationsmateriale tager fat på børns digitale dannelse. Få her 12 gode råd til digital mediebrug i børnehøjde.

Langt størstedelen af danske børn er digitale mediebrugere, før de begynder i skolen. Selv om børn af det 21. århundrede lærer at benytte digitale redskaber, får de ikke nødvendigvis opbygget et normsæt for, hvad der er god digital mediebrug. De udvikler ikke af sig selv en kritisk tilgang til digitale redskaber eller evnen til at kunne gen-nemskue konsekvenserne af at bruge digitale redskaber.

I det nye inspirationsmateriale Sammen om digital dannelse kan dagtilbud få idéer til at arbejde med børns digitale dannelse og redskaber til dialogen med børnenes forældre om digital dannelse.

Materialet er udarbejdet af EVA på vegne af Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen. Det er målrettet den kommunale forvaltning, det pædagogiske personale i dagtilbud og forældre til børn i dagtilbud.

Materialet består blandt andet af dilemma- og dialogkort og to videoer.

Se materialet her.

Her får du 12 tips til brug af digitale redskaber i børnehøjde:

1. BØRNEPERSPEKTIV

Sæt dig i børnenes sted. Se på digitale redskaber med børnenes øjne. Hvad er det, børnene er så optagede af? Spørg dem, og følg børnenes spor. Forhold dig til fortællinger, interaktioner og universer frem for til den ene eller den anden teknologiske platform. 

2. ROLLEMODEL

Kig indad. Hvordan bruger du selv digitale redskaber (fx tablet, smartphone, computer, robotter) og hvorfor? Børn vil ofte det samme som voksne: underholdes, udfordres og kommunikere.

3. RELATIONER

Sæt fokus på det relationelle. De digitale teknologier giver os mulighed for at skabe relationer på tværs af tid og rum – eller at skabe et fælles tredje med dem, man er fysisk sammen med.

4. LEG OG OVERSKRIDELSE

Hold fast i nysgerrigheden. Dannelse handler om at overskride sin kunnen. Leg er børnenes væsentligste tilgang til verden og dér, hvor de overskrider sig selv og lærer nye ting om sig selv og om verden omkring sig.

5. NYE OG POSITIVE OPLEVELSER

Se det sjove. Digital dannelse handler også om at få flere positive oplevelser med digitale redskaber. Digitale redskaber indbyder til nye måder at lege på. Se og gense lege. Prøv fx sammen at filme et barn, der laver en perle-plade, og så se filmen baglæns hurtigt – uden at grine ;-)

6. UDFORSKNING

Prøv noget af. Og prøv noget andet, hvis det første ikke fungerer. Det er let at starte forfra med digitale redskaber, og der sker ikke noget, hvis det ikke virker med det samme. Vis børnene, at de selv kan være med til at undersøge, hvad medierne kan bruges til.

7. DELTAGELSE

Vis dem, at man selv kan gøre noget med medier – så de ser, at de selv kan være aktive og ytre sig og dermed være med til at sætte en dagsorden.

8. FORÆLDRESAMARBEJDE

Tal med forældrene om brug af digitale redskaber i hjemmet og i institutionen/skolen, og hvorfor det ikke nødvendigvis er det samme. Brug de digitale teknologier som bindeled mellem institutionen og hjemmet.

9. VIDENDELING

Diskuter medier med andre voksne – pædagogisk personale, forældre m.fl. Der er mange muligheder for leg, læring og sociale oplevelser, hvis medier får en god og fornuftig plads i barnets forskellige sociale sfærer.

10. DIGITALE FODSPOR

Vær bevidst om de digitale fodspor, du sætter på vegne af børn, og om hvorvidt du overtræder børnenes privatliv ved at lægge billeder af dem på nettet.

11. SIKKERHED

Tag ansvar for at sikre børnenes enheder med passwords, backup, og lær barnet, at et password er personligt.

12. PERSONOPLYSNINGER

Vær opmærksom på at overholde reglerne for behandling af personoplysninger, inden der lægges fx billeder af børn på de sociale medier.

Læs mere på www.emu.dk/sammen-om-digital-dannelse

Skribent
Kommunikationskonsulent
D +45 3525 4690
E 
Camilla Mehlsen