NOTAT

Effektevaluering

EVA giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle tilgang. Notatet forsøger desuden at afklare, hvornår man vælger den ene tilgang frem for den anden.

Udgivelsesår: 2012
Opdragsgiver: EVA
Download