TEMA

Erfaringer med nødundervisning under covid-19

Kontakt

Anne Breinhold Olsen

Chefkonsulent
+45 29 84 67 11

I fem rapporter har EVA undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisningen under covid-19-nedlukningen og den gradvise genåbning i foråret og forsommeren 2020.  Undersøgelsen belyser ledere, lærere/undervisere og elevers/kursisters oplevelser i henholdsvis grundskolen, på gymnasiet, i erhvervsuddannelserne, FGU/STU og i voksen- efteruddannelsessystemet.