RAPPORT

It som pædagogisk værktøj

Anne Katrine Kamstrup

Konsulent
+45 2840 6826

EVA har undersøgt, hvilken betydning it-baserede koncepter og værktøjer kan have for erhvervsskolernes elevers motivation og læringsudbytte og for lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen.

Udgivelsesår:2017
ISBN:(www) 978-87-7182-026-3
Opdragsgiver:MBUL
Download rapporten It som pædagogisk værktøj