INSPIRATION

It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne

Projektleder

Anne Katrine Kamstrup

Konsulent
+45 2840 6826

Sådan kan I som erhvervsskole bruge it som pædagogisk redskab til undervisningsdifferentiering og til at styrke koblingen mellem skole og praktik

Udgivelsesår
2017
ISBN
978-87-7182-023-2
Opdragsgiver
MBUPL
Download inspirationskataloget her