EVA

EVA tilbyder

Vi er eksperter i at anvende kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder, og vores arbejde bærer præg af, at vi har stort kendskab til praksis. Desuden tilrettelægger vi kurser, webinarer og udviklingsforløb. Vi faciliterer aktionslæringsforløb, producerer inspirationshæfter, redskaber, podcast og video, og vi rådgiver og giver sparring i evaluering og dataanalyse. Vores typiske kunder er kommuner, foreninger, organisationer, uddannelsesinstitutioner og ministerier.

Kontakt

Vil I høre mere om, hvordan EVA kan hjælpe jer? Ring eller skriv til områdechefen for det område, du beskæftiger dig med.

Du kan tage fat i en specifik områdechef: