Rapport

Evaluation of the European Centre for Minority Issues

Et ekspertpanel har evalueret det dansk-tyske forskningscenter European Centre for Minority Issues (ECMI), der dokumenterer, rådgiver og forsker i mindretalsspørgsmål. Evalueringen stiller skarpt på centrets forskning, projekter og rådgivning, overholdelse af ECMI’s formålsvedtægter og ECMI som organisation. Rapporten er på engelsk.

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Tysklands Indenrigsministerium og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (DK)
Hent udgivelse